[1]
Ramik-Mażewska, I. 2019. Employer’s Assistant – new value in employing persons with disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 27 (grudz. 2019), 417–432. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.20.