[1]
Bartnikowska, U. i Ćwirynkało, K. 2020. The resources of adults taking care of their elderly parents at home – a research report. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 29 (paź. 2020), 7–23. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.01.