[1]
Wiśniewska, J. 2020. Speech therapy students’ attitudes to the use of ICTs in speech therapy practice. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 30 (grudz. 2020), 223–241. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.11.