[1]
Konieczna, I. 2015. Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 11 (grudz. 2015), 125–139. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2015.11.06.