[1]
Cytowska, B. 2016. Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 12 (mar. 2016), 61–83. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.03.