[1]
Gładyszewska-Cylulko, J. 2016. Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 12 (mar. 2016), 119–133. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.06.