(1)
Gajdzica, Z. Uchwycić indywidualność, Czyli O Wybranych Aspektach Studium Przypadku Osoby Z niepełnosprawnością. ikps 2018, 49–66.