(1)
Antoszewska, B.; Bartnikowska, U. Kategorie Zdrowia, Choroby W kontekście niepełnosprawności – ujęcie Teoretyczne. ikps 2018, 67–86.