(1)
Jarmużek, J. Wybrane Aspekty aktywności Edukacyjnej I Zawodowej młodych osób Z niepełnosprawnościami. ikps 2018, 125–140.