(1)
Jakoniuk-Diallo, A. Ocena dojrzałości Szkolnej Dzieci Z Wadą słuchu. Kontrowersje I Wyzwania związane Z Diagnozą Psychologiczno-Pedagogiczną. ikps 2018, 79-91.