(1)
Borowska-Beszta, B. Wkład Antropologii Kulturowej W Studia Nad niepełnosprawnością. ikps 2018, 15-41.