(1)
Kucharczyk, I.; Dłużniewska, A. Mechanizmy Motywacji a wybór Strategii Uczenia Się uczniów szkół Gimnazjalnych Z I Bez Specyficznych trudności W Uczeniu Się. ikps 2018, 93-109.