(1)
Pawlik, S. Twórczość Artystyczna Jako sposób Urzeczywistniania Paradygmatu Emancypacyjnego. ikps 2018, 129-142.