(1)
Kopeć, D. Sprawozdanie Z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Miejsce Innego We współczesnej Refleksji naukowej”. ikps 2018, 259-263.