(1)
Aksamit, D. Egzystencjalne Doznania Matek Samotnie wychowujących Dzieci Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu głębokim I Ich Wybrane Psycho-Socjo-Pedagogiczne Uwarunkowania. ikps 2018, 53-69.