(1)
Gutowska, A. Mikroświat inności dorosłych osób Z niepełnosprawnością Intelektualną – Raport Z Badań. ikps 2018, 159-177.