(1)
Tylewska-Nowak, B. Plany życiowe I Marzenia mieszkańców domów Pomocy społecznej Dla osób Z niepełnosprawnością Intelektualną. ikps 2018, 179-195.