(1)
Wejner-Jaworska, T. Dysleksja U dorosłych a Depresja – W Perspektywie Narracji Uczestnika Terapii Pedagogicznej. ikps 2018, 225-249.