(1)
Rożek, A. Słyszące rodzeństwo osób Z Wadą słuchu (SODA) – Studium Indywidualnych przypadków. ikps 2018, 125-137.