(1)
Ćwirynkało, K.; Bartnikowska, U. Odkrywanie Przez rodziców Adopcyjnych I zastępczych odmienności Dziecka wynikającej Z niepełnosprawności. Studium Fenomenograficzne. ikps 2018, 11-33.