(1)
Banasiak, A. Stres Rodzicielski Matek Dzieci Z Autyzmem. ikps 2018, 109-126.