(1)
Dudek, M. Radzenie Sobie Ze Stresem rodziców Dzieci Z Autyzmem. ikps 2018, 127-145.