(1)
Moszyńska, M. Środowisko szkoły W Narracjach uczniów Z zespołem Aspergera – Wnioski Z Badań. ikps 2018, 161-170.