(1)
Serafin, T. Analiza Wybranych Norm Prawnych określających Nowe obowiązki Nauczycieli I specjalistów Wychowania Przedszkolnego I Wczesnoszkolnego Oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. ikps 2013, 25-55.