(1)
Winczewski, P. Wybrane Uwarunkowania Biografii Rodzin osób niepełnosprawnych. ikps 2013, 93-114.