(1)
Krajczy, S. Wsparcie Informacyjne – Oczekiwania rodziców wychowujących Dziecko Z niepełnosprawnością Intelektualną. ikps 2013, 133-149.