(1)
Pawelczak, K. Rodzina Adopcyjna – Rodzina Dla Dziecka? – Recenzja książki Urszuli Bartnikowskiej I Katarzyny Ćwirynkało – Rodziny Adopcyjne I zastępcze Dziecka Z niepełnosprawnością. ikps 2013, 213-218.