(1)
Szmania, L.; Kusyk, M. VI Międzynarodowa Konferencja Pt. „Miejsce Innego We współczesnych Naukach O Wychowaniu. Inny W Przestrzeni społecznej”, Poznań (Obrzycko) 8–9.04.2013 R. ikps 2013, 221-229.