(1)
Gajdzica, Z. O Roli I Pozycji Badacza W Badaniach rzeczywistości szkoły Specjalnej I Integracyjnej. ikps 2013, 9-19.