(1)
Škoviera, A. Opieka zastępcza – Od Ekskluzji Do Inkluzji. ikps 2013, 127-133.