(1)
Bąbka, J. W Poszukiwaniu Strategii Edukacyjnej przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu osób Z niepełnosprawnością. ikps 2014, 87-104.