(1)
Zawiślak, A. Bariery W Randkowaniu Kobiet Z niepełnosprawnością Ruchową. ikps 2018, 181-198.