(1)
Iwanicka, B. Sprawozdanie Z III Konferencji Doktorantów „Edukacja W świecie współczesnym – Perspektywa Teoretyczno-empiryczna”, Poznań, 5 Grudnia 2017 Roku. ikps 2018, 351-358.