(1)
Balvín, J.; Novotná, J. Romowie a Edukacja W kontekście Pedagogicznym I Andragogicznym. ikps 2014, 101-113.