(1)
Borowska-Beszta, B. Ohyake (公) Czy Watakushi (私) I Puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie I Artefakty Systemu Edukacji Specjalnej I Inkluzyjnej W Japonii: Raport Z Wizualnej Mikroetnografii Edukacyjnej. ikps 2019, 31-67.