(1)
Chrzanowska, I.; Jachimczak, B. Uczeń Z doświadczeniem Migracji W Edukacji. Diagnoza Potrzeb I Obszary Wsparcia W Ramach Edukacji włączającej – Uczeń Cudzoziemski. ikps 2019, 89-104.