(1)
CzerwiƄska, K.; Piskorska, A. Niewidzenie a Kompetencje Pragmatyczne W Komunikacji. ikps 2019, 189-210.