(1)
WIŚNIEWSKA, J. I. . Aktywność Edukacyjna osób Starszych Jako Predykator pomyślnego Starzenia Się. ikps 2018, 31-50.