(1)
LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . Rodzice Wobec Wyboru Formy kształcenia Dziecka Z niepełnosprawnością. ikps 2018, 305-321.