(1)
PAWLUK-SKRZYPEK, A. .; BŁASZCZAK, I. . Nowoczesne Technologie a Uczniowie Z Dysleksją – możliwości I zagrożenia. ikps 2018, 235-247.