(1)
MORAŃSKA, D. . Nowa jakość kształcenia Akademickiego W Sytuacji Zmiany Cywilizacyjnej – Interaktywny wykład Problemowy. ikps 2018, 221-234.