(1)
Wojcieszek, K. A. Ewentualna przydatność Procedur Uniwersalnych W Pracy Z Grupami podwyższonego Ryzyka. Na przykładzie Recepcji Programu Profilaktycznego „Smak życia, Czyli Debata O dopalaczach”. ikps 2021, 33-48.