(1)
Serafin, T. Działania Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej I społecznej młodzieży Z niepełnosprawnością Intelektualną – Projekt Warszawskiego Modelu współpracy. ikps 2015, 69-97.