(1)
Konieczna, I. Możliwości Komunikacyjne Dziecka Z zespołem Aspergera. ikps 2015, 125-139.