(1)
Cytowska, B.; Plichta, P. Wprowadzenie. ikps 2015, 7-11.