(1)
Zając, B. Współpraca wyższych Uczelni Z Pracodawcami Drogą Do Sukcesu absolwentów Na Rynku Pracy. ikps 2015, 141-160.