(1)
Podgórska-Jachnik, D. Pedagogika Emancypacyjna a Pedagogika Specjalna – Kluczowe Kategorie W Emancypacyjnym Dyskursie niepełnosprawności. ikps 2015, 15-32.