(1)
Cytowska, B. Nauczanie Kierowane Jako Metoda rozwijająca samodzielność Oraz Autonomię Dzieci I młodzieży Z głęboką niepełnosprawnością Intelektualną. ikps 2016, 61-83.