(1)
Walkiewicz-Krutak, M. Wyzwania Emancypacyjne W kontekście Autonomii dorosłych osób Z niepełnosprawnością Wzroku. ikps 2015, 111-126.