(1)
Gładyszewska-Cylulko, J. Osobowościowe Uwarunkowania Procesu Emancypacji osób Z niepełnosprawnością Wzrokową. ikps 2016, 119-133.